TOPlist
   


ZMLUVY
 • Zmluvy 2020
 • Zmluvy 2019
 • Zmluvy 2018
 • Zmluvy 2017
 • Zmluvy 2016
 • Zmluvy 2015
 • Zmluvy 2014
 • Zmluvy 2013
 • Zmluvy 2012
 • Zmluvy 2011

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY
 • Faktúry 2020
 • Faktúry 2019
 • Faktúry 2018
 • Faktúry 2017
 • Faktúry 2016
 • Faktúry 2015
 • Faktúry 2014
 • Faktúry 2013
 • Faktúry 2012
 • Faktúry 2011

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY
 • Faktúry 2020
 • Faktúry 2019
 • Faktúry 2018
 • Faktúry 2017
 • Faktúry 2016
 • Faktúry 2015
 • Faktúry 2014
 • Faktúry 2013
 • Faktúry 2012


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - v zmysle § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Verejné obstarávanie 2019

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Voľné pracovné miesta - vychovávateľ CVČ/vychovávateľka CVČ

Pre viac info kliknite tu


Voľné Pracovné Miesto


- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica
  za školský rok 2018/2019
- Výchovný program 2019/2020
- Plán práce a organizácia školského roku Centra voľného času v Banskej Bystrici na školský rok 2019/2020
- Prehľad platnosti priznaných kreditov pedagogickým zamestnancom CVČ k 01.02.2017
- Školský poriadok CVČ
- Pracovný poriadok CVČ
- Prevádzkovy poriadok CVČ
- Naše logo CVČ 1 - Naše logo CVČ 2