TOPlist
   

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2011/2012
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2011/2012
PREDMETOVÉ SUŤAŽE A OLYMPIÁDY Termín Pozvánky Výsledky
obvodné kolo technickej olympiády v kategórii A a B 10.11.2011
obvodné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 2.12.2011
obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku 17.1.2012
obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku 20.1.2012
obvodné kolo matematickej olympiády Z5 a Z9 25.1.2012
obvodné kolo dejepisnej olympiády v kategórii C, D, E, F 1.2.2012
obvodné kolo geografickej olympiády 7.2 - 8.2.2012
obvodné kolo biologickej olympiády v kategórii C 9.2.2012
Európa v škole 15.2.2012
obvodné kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E, F 15.3.2012
obvodné kolo chemickej olympiády v kategórii Dz 22.3.2012
obvodné kolo pytagoriády v kategóriách P5, P6, P7, P8

29 - 30.3.2012

obvodné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7, Z8 11.4.2012
obvodné kolo biologickej olympiády v kategórii E 19.4.2012
obvodné kolo súťaže Slávik Slovenska 16.5.2012
okresné kolo Detskej dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne 2012" 16.5.2012
obvodné kolo biologickej olympiády v kategórii D 24.5.2012

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2012/2013
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2012/2013
PREDMETOVÉ SUŤAŽE A OLYMPIÁDY Termín Pozvánky Výsledky
Technická olympiáda - 3. ročník v kategórii A, B 9.11.2012
Olympiáda ľudských práv - 15. ročník 11.12.2012
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 13.12.2012
Olympiáda v anglickom jazyku 17.1.2013
Olympiáda v nemeckom jazyku 24.1.2013
Matematická olympiáda Z5 a Z9 23.1.2013
Dejepisná olympiáda v kategóriách C D E F 5.2.2013
Biologická olympiáda v kategórii C 6.2.2013
Geografická olympiáda 7.2.2013
Európa v škole 15.2.2013
literatúra výtvarná a multimédiá
Fyzikálna olympiáda v kategóriách E a F 11.3.2013
Chemická olympiáda v kategórii Dz 15.3.2013
Pytagoriáda v kategórii P5, P6, P7, P8 19.3.2013
Rozprávkové vretienko - obvodné kolo 19.3.2013
Rozprávkové vretienko - krajské kolo 11.4.2013
Biologická olympiáda v kategórii E 16.4.2013
Matematická olympiáda v kategóriách Z6, Z7 a Z8 17.4.2013
Slávik 2013 14.5.2013
Biologická olympiáda v kategórii D 16.5.2013

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2013/2014
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2013/2014
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Obvodné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv - 2. ročník - Kategória ZŠ     21.11.2013    
Technická olympiáda - 4. ročník - Kategórie A, B   do 18.10.2013 29.11.2013 13.2.2014 6.-7.5.2014
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - Kategória C   do 25.11.2013 13.12.2013 7.2.2014 29.-30.4.2014
Olympiáda v anglickom jazyku - Kategória 1A, 1B   do 13.12.2013 15.1.2014 10.2.2014 8.-9.4.2014
Matematická olympiáda - 63. ročník - Kategória Z5, Z9 do 15.11./11.12.2013   22.1.2014 19.3.2014  
Olympiáda v nemeckom jazyku - 24. ročník -1A, 1B   do 13.12.2013 23.1.2014 13.2.2014 23.-24.3.2014
Biologická olympiáda - 48. ročník - Kategória C   do 13.1.2014 5.2.2014 13.3.2014 2.-4.4.2014
Geografická olympiáda - 42. ročník     6.-7.2.2014    
Dejepisná olympiáda - Kategória C,D,E,F   do 13.12.2013 11.2.2014 1.4.2014 2.-4.5.2014
Európa v škole – 61. ročník - kategórie 1, 2, 3   do 5.2.2014 15.2.2014   máj 2014
Fyzikálna olypmiáda - 55.ročník - kategória E, F   do 14.2.2014 14.3.2014 16.4.2014  
Pytagoriáda - 35. ročník - kategória P5, P6, P7, P8 10.12.2013 10.12.2013
11.12.2013
18.3.2014
19.3.2014
  5.-6..6.2014
Chemická olympiáda - 50. ročník - kategória D do 30.1.2014 14.2.2014 27.3.2014 24.4.2014  
Matematická olympiáda - 63.ročník - kategória Z6, Z7, Z8 do 11.12.2013/24.2.2014   9.4.2014    
Biologická olympiáda - 48. ročník - Kategória E   do 14.3.2014 15.4.2014 13.5.2014 17.-18.6.2014
Slávik Slovenska   do 17.4.2014 29.4.2014 4.6.2014 21.-22.6.2014
Biologická olympiáda - 48. ročník - Kategória D   do 16.4.2014 15.5.2014    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2014/2015
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2014/2015
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné (Obvodné) kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv - 3. ročník - Kategória ZŠ     19.11.2014    

Technická olympiáda - 5. ročník   do 16.10.2014 3.12.2014 12.2.2015 5.-6.5.2015

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 7. ročník   do 13.11.2014 10.12.2014 6.2.2015 16.-17.4.2015
Olympiáda v nemeckom jazyku - 25. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 16.12.2014 13.1.2015 11.2.2015 22.-23.3.2015
Olympiáda v anglickom jazyku - 25. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 12.12.2014 14.1.2015 10.2.2015 31.3.-1.4.2015
Matematická olympiáda - 64. ročník Kategória Z5 a Z9 do 14.11./15.12.2014   21.1.2015 18.3.2015  


Biologická olympiáda - 49. ročník Kategória C   do 16.1.2015 4.2.2015 13.3.2015 15.-17.4.2015
Geografická olympiáda - 43. ročník
Kategória E,F,G
  do 12.12.2014 5.2.2015 21.4.2015 15.-16.5.2015


Dejepisná olympiáda - 7. ročník
Kategória C, D, E, F
  do 12.12.2014 12.2.2015 30.3.2015 30.4.-2.5.2015

Európa v škole – 62. ročník
Kategórie - 1, 2, 3
  do 10.2.2015 15.2.-15.3.2015    
Pytagoriáda - 36. ročník
Kategórie - P5, P6, P7, P8
  10.-11.12.2014 16.-17.3.2015   3.-4.6.2015

Fyzikálna olympiáda - 56. ročník
Kategórie - E, F
do 13.2.2015   19.3.2015 22.4.2015  

Rozprávkové vretienko
Kategória - 1, 2 - Okresné kolo
    26.3.2015 31.3.2015   informácie
pozvánka

Chemická olympiáda - 51. ročník
Kategória D
do 29.1.2015 13.2.2015 26.3.2015 23.4.2015  
Rozprávkové vretienko
Kategória - 1, 2 - Krajské kolo
    26.3.2015 31.3.2015   informácie
pozvánka

Matematická olympiáda - 64. ročník Kategória Z6, Z7, Z8 do 15.12.2014/27.2.2015   8.4.2015 18.3.2015  

Biologická olympiáda - 49. ročník Kategória E
(botanika, zoológia, geológia)
  do 13.3.2015 9.4.2015 12.5.2015 17.-18.6.2015
Slávik Slovenska     6.5.2015 do 5.6.2014  
Biologická olympiáda - 49. ročník Kategória D   do 17.4.2015 14.5.2015    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2015/2016
Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2015/2016
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné (Obvodné) kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv - 4. ročník - Kategória ZŠ   4.11.2015 13.11.2015    

Technická olympiáda - 6. ročník   do 12.11.2015 2.12.2015 3.2.2016 4.-5.5.2016

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 8. ročník   do 13.11.2015 10.12.2015 26.1.2016 14.-15.4.2016
Olympiáda v nemeckom jazyku - 26. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 11.12.2015 12.1.2016 11.2.2016 20.-21.3.2016
Olympiáda v anglickom jazyku - 26. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 11.12.2015 13.1.2016 10.2.2016 22.3.-23.3.2016
Matematická olympiáda - 65. ročník Kategória Z5 a Z9 do 16.11./14.12.2015   19.1.2016 22.3.2016  


Biologická olympiáda - 50. ročník Kategória C   do 15.1.2016 3.2.2016 17.3.2016 20.-22.4.2016
Geografická olympiáda - 44. ročník
Kategória E,F,G
  do 11.12.2015 4.2.2016 20.4.2016 13.-14.5.2016


Dejepisná olympiáda - 8. ročník
Kategória C, D, E, F
  do 11.12.2015 9.2.2016 31.3.2016 5.-7.5.2015

Pytagoriáda - 37. ročník
Kategórie - P3, P4, P5, P6, P7, P8
  8.-9.12.2015 8.-9.3.2016   8.-9.6.2016

Chemická olympiáda - 52. ročník
Kategória D
do 29.1.2016 12.2.2016 10.3.2016 21.4.2016  

Európa v škole – 63. ročník
Kategórie - 1, 2, 3
  do 10.2.2016 15.2.-15.3.2016    
Fyzikálna olympiáda - 57. ročník
Kategórie - E, F
do 12.2.2016   16.3.2016 13.4.2016  

Matematická olympiáda - 65. ročník Kategória Z6, Z7, Z8 do 14.12.2015/29.2.2016   5.4.2016 22.3.2016  

Biologická olympiáda - 50. ročník Kategória E
(botanika, zoológia, geológia)
  do 11.3.2016 12.4.2016 12.5.2016 14.-15.6.2016
Biologická olympiáda - 50. ročník Kategória D   do 15.4.2016 10.5.2016    
Slávik Slovenska     10.5.2016    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2016/2017
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2016/2017
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry -
9. ročník
  do 27.10.2016 15.11.2016 1.2.2017 22.-23.3.2017
Technická olympiáda - 7. ročník   11.11.2016 1.12.2016 2.2.2017 3.-4.5.2017
Olympiáda ľudských práv - 5. ročník
- Kategória ZŠ
    9.12.2016    
Olympiáda v anglickom jazyku - 27. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 25.11.2016 17.1.2017 15.2.2017 28.3.-29.3.2017
Olympiáda v nemeckom jazyku - 27. ročník
Kategórie 1A, 1B
  do 25.11.2016 19.1.2017 16.2.2017 19.-20.3.2016
Matematická olympiáda - 66. ročník Kategória Z5 a Z9 do 14.11./12.12.2016   24.1.2017 14.3.2017  
Geografická olympiáda - 45. ročník
Kategória E,F,G
  do 9.12.2016 7.2.2017 26.4.2017 19.-20.5.2017
Dejepisná olympiáda - 9. ročník
Kategória C, D, E, F
  do 16.12.2016 14.2.2017 27.3.2017 3.-5.5.2017
Biologická olympiáda - 51. ročník Kategória C   do 13.1.2017 16.2.2017 30.3.2017 28.-30.4.2017
Pytagoriáda - 38. ročník
Kategórie - P3, P4, P5, P6, P7, P8
  7.-8.12.2016 14.-15.3.2017   7.-8.6.2017
Fyzikálna olympiáda - 58. ročník
Kategórie - E, F
do 15.2.2017   16.3.2017 12.4.2017  
Chemická olympiáda - 53. ročník
Kategória D
do 30.1.2017 10.2.2017 23.3.2017 27.4.2017  
Biologická olympiáda - 51. ročník Kategória E
(botanika, zoológia, geológia)
  do 17.2.2017 29.3.2017 3.5.2017 14.-15.6.2017
Matematická olympiáda - 65. ročník Kategória Z6, Z7, Z8 do 12.12.2016/27.2.2017   4.4.2017    
Astronomická sútaž "Čo vieš o hviezdach"   do 24.3.2017 10.4.2017    

Návratka
okresné kolo krajské
kolo
Biologická olympiáda - 51. ročník Kategória D   do 24.3.2017 25.4.2017    
Slávik Slovenska     4.5.2016    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2017/2018
-->
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2017/2018
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv - 6. ročník
- Kategória ZŠ
  do 7.11.2017 21.11.2017    
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry -
10. ročník
  do 27.10.2017 29.11.2017 7.2.2018 5.-6.4.2018
Technická olympiáda - 8. ročník   10.11.2017 30.11.2017 1.2.2018 2.-3.5.2018
Olympiáda v anglickom jazyku - 28. ročník   do 24.11.2017 16.1.2018 14.2.2018 26.-27.3.2018
Pozvánka na vyhodnotenie
Olympiáda v nemeckom jazyku - 28. ročník   do 24.11.2017 18.1.2018 13.2.2018 25.3-26.3.2018
Pozvánka na vyhodnotenie
Olympiáda v nemeckom jazyku pre stredné školy - 28. ročník     18.1.2018 13.2.2018 25.3-26.3.2018
Pozvánka na vyhodnotenie
Matematická olympiáda Z5 a Z9 - 67. ročník do 15.11./11.12.2017   24.1.2018 Z9-27.3.2018  
Pozvánka Na Vyhodnotenie
Geografická olympiáda - 46. ročník
Kategória E,F,G
  do 8.12.2017 6.2.2018 Kategória E,F
12.4.2018
Kategória E
18.-19.5.2018

Pozvánka na vyhodnotenie
Biologická olympiáda - 52. ročník Kategória C   do 10.1.2018 8.2.2018 13.3.2018 18.-20.4.2018
Pozvánka na vyhodnotenie
Dejepisná olympiáda - 10. ročník
Kategória C, D, E, F
  do 15.12.2017 15.2.2018 Kategória C,D,E
22.3.2018
Kategória C,D
2.-4.5.2018

Pozvánka na vyhodnotenie
Pytagoriáda - 39. ročník
Kategórie P3, P4, P5, P6, P7, P8
  Kategórie
P3, P4, P5 - 13.12.2017

Kategórie
P6, P7, P8 - 14.12.2017
Kategórie
P3, P4, P5 - 13.3.2018

Kategórie
P6, P7, P8 - 14.3.2018

 
Kategórie
P6, P7, P8
6.-7.6.2018

Pozvánka na vyhodnotenie
Fyzikálna olympiáda - 59. ročník
Kategória E, F
do 16.2.2018   16.3.2018
Kategória E
18.4.2018
 
Pozvánka na vyhodnotenie
Chemická olympiáda - 54. ročník
Kategória D
do 30.1.2018 9.2.2018 23.3.2018 26.4.2018  
Pozvánka na vyhodnotenie
Biologická olympiáda - 52. ročník Kategória E   do 9.3.2018 11.4.2018 9.5.2018 13.-14.6.2018
 
Astronomická sútaž "Čo vieš o hviezdach"     13.4.2018      
Matematická olympiáda - 67. ročník Kategórie Z6, Z7, Z8 I.časť:
do 11.12.2017
II. časť:
do 28.2.2018
  17.4.2018    
Biologická olympiáda - 52. ročník Kategória D   do 23.3.2018 25.4.2018    
 
Slávik Slovenska     9.5.2018    
Fyzikálna olympiáda 9.5.2018 11.5.2018 9.5.2018    

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2018/2019
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2018/2019
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Informácie Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv do 7.11.2018 21.11.2018
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry do 6.11.2018 28.11.2018 12.2.2019 11. - 12.4.2019
Technická olympiáda 9.11.2018 29.11.2018 5.2.2019 kategória A:
2. - 3.5.2019
Olympiáda v anglickom jazyku do 23.11.2018 16.1.2019 13.2.2019 26. - 27.3.2019
Olympiáda v nemeckom jazyku do 23.11.2018 17.1.2019 14.2.2019 17. - 18.3.2019
Matematická olympiáda
kategória Z5, Z9
do 10.12.2018 30.1.2019 kategória Z9:
19.3.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Geografická olympiáda
kategória E, F, G
do 7.12.2018 7.2.2019 kategórie E, F:
11.4.2019
kategória E:
17. - 18.5.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Biologická olympiáda
kategória C
do 11.1.2019 12.2.2019 20.3.2019 24. - 26.4.2019
Dejepisná olympiáda do 14.12.2018 14.2.2019 kat. C, D, E:
21.3.2019
kat. C, D:
2. - 4.5.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Fyzikálna olympiáda
kategória E, F
do 15.2.2019 13.3.2019 kategória E:
10.4.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Chemická olympiáda do 30.1.2019 8.2.2019 22.3.2019 26.4.2019
pozvánka na vyhodnotenie

Pytagoriáda kat. P3 - P5:
12.12.2018
kat. P6 - P8:
13.12.2018
kat. P3 - P5:
26.3.2019
kat. P6 - P8:
27.3.2019
kat. P6 - P8:
5. - 6.6.2019

pozvánka na vyhodnotenie

Matematická olympiáda
kategória Z6, Z7, Z8
do 28.02.2019 9.4.2019
pozvánka na vyhodnotenie
Biologická olympiáda
kategória E
do 8.3.2019 16.4.2019 7.5.2019 12. - 13.6.2019
Biologická olympiáda
kategória D
do 22.3.2019 25.4.2019
Slávik Slovenska 16.5.2019
Fyzikálna olympiáda
kategória G
do 26.4.2019 20. - 24.5.2019 Informácia č. 1 Informácia č. 2

TERMÍNOVNÍK, POZVÁNKY A VÝSLEDKOVÉ LISTINY PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2019/2020
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2019/2020 - IUVENTA
TERMÍNOVNÍK PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 2019/2020 - CVČ, Havranské 9, Banská Bystrica
NÁZOV SÚŤAŽE A KATEGÓRIA Domáce kolo Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo Informácie Pozvánky Výsledky
Olympiáda ľudských práv do 5.11.2019 12.11.2019
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry do 8.11.2019 27.11.2019 13.2.2020 20. - 21.4.2020
Technická olympiáda 8.10.2019 28.11.2019 5.2.2020 kategoria A
5. - 6.5.2020
Olympiáda v anglickom jazyku do 22.11.2019 15.1.2020 12.2.2020 24. - 25.3.2020
pozvánka na vyhodnotenie

Olympiáda v nemeckom jazyku do 29.11.2019 16.1.2020 11.2.2020 22. - 23.3.2020
pozvánka na vyhodnotenie

Matematická olympiáda
kategórie Z5, Z9
do 11.12.2019 29.1.2020 kategória Z9
17.3.2020

pozvánka na vyhodnotenie

Geografická olympiáda
kategórie E, F, G
do 6.12.2019 6.2.2020 kategória E, F
17.4.2020
kategória E
22. - 23.5.2020

pozvánka na vyhodnotenie

Biologická olympiáda
kategória C
do 10.1.2020 10.2.2020 26.3.2020 15. - 17.4.2020
Dejepisná olympiáda
kategória C, D, E, F
do 13.12.2019 14.2.2020 kat. C, D, E
24.3.2020
kategoria F
4. - 6.5.2020

pozvánka na vyhodnotenie

„Výchovno-vzdelávacia činnosť je prerušená v čase od 30.03.2020 na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 až do odvolania.“
Fyzikálna olympiáda
kategórie E, F
do 14.2.2020 18.3.2020

neuskutočnené

kategória E:
22.4.2020
Chemická olympiáda do 30.1.2020 7.2.2020 20.3.2020

neuskutočnené

23.4.202019
Pytagoriáda
kategórie P3, P4, P5, P6, P7, P8
kat. P3, P4, P5
10.12.2019
kat. P6, P7, P8
11.12.2019
kat. P3, P4, P5
24.3.2020
kat. P6, P7, P8
25.3.2020

neuskutočnené

kat. P6, P7, P8
3. - 4.6.2020
Biologická olympiáda
kat. E (botanika, zoológia, geológia)
do 13.3.2020 6.4.2020

neuskutočnené

6.5.2020 17. - 18.6.2020
Matematická olympiáda
kategórie Z6, Z7, Z8
do 28.2.2020 7.4.2020

neuskutočnené

Biologická olympiáda
kategória D
do 20.3.2020 23.4.2020

neuskutočnené

Chemická olympiáda

dištančná forma

do 30.1.2020 7.2.2020 7.5.2020
Fyzikálna olympiáda
kategória G
do 30.4.2020 18. - 22.5.2020

neuskutoční sa